Το προϊόν ονομάζεται AMBUstat. Χρησιμοποιεί ένα μικρό ομίχλη για να δημιουργήσει μια ομίχλη με ένα διάλυμα που αποτελείται από νερό, υπεροξικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Μεταφράζω "