Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση Ιανουαρίου 27, 2020

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ σας, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας ("εσείς") και Applied Physics Inc. ("Εταιρεία","we","us", ή "δικός μας”), σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου https://archive.appliedphysicsusa.com καθώς και οποιασδήποτε άλλης φόρμας πολυμέσων, καναλιού μέσων, ιστότοπου για κινητά ή εφαρμογής για κινητά που σχετίζονται, συνδέονται ή συνδέονται με άλλον τρόπο με αυτόν (συλλογικά, το « Ιστοσελίδα"). Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στον Ιστότοπο, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Οι συμπληρωματικοί όροι και τα έγγραφα ή τα έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται από καιρού εις καιρόν στο Διαδίκτυο ενσωματώνονται ρητά εδώ με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" αυτών των Όρων Χρήσης και παραιτούμε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε ειδική ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά τους παρόντες Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τις ενημερώσεις. Θα υποβάλετε και θα θεωρηθεί ότι έχετε ενημερωθεί και έχετε αποδεχτεί τις αλλαγές σε οποιονδήποτε αναθεωρημένο Όρο Χρήσης από τη συνεχιζόμενη χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Όρων Χρήσης.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου τέτοια διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη προς το νόμο ή τη νομοθεσία ή που θα μας υπόκειτο σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής σε αυτή τη δικαιοδοσία ή χώρα . Ως εκ τούτου, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήστες ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν ή να εγγράφονται στον ιστότοπο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος είναι ιδιοκτησία μας και όλο τον πηγαίο κώδικα, βάσεις δεδομένων, λειτουργικότητα, λογισμικό, σχέδια ιστοσελίδας, ήχου, βίντεο, κείμενο, φωτογραφίες και γραφικά στην Ιστοσελίδα (συλλογικά το "Περιεχόμενο") και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα "σήματα") ανήκουν ή ελέγχονται από εμάς ή μας αδειοδοτούνται και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών, διεθνείς συμβάσεις. Το περιεχόμενο και τα σήματα παρέχονται στον ιστότοπο "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" μόνο για τις πληροφορίες και την προσωπική σας χρήση. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν μπορούν να αντιγραφούν, να αναπαραγάγονται, να συγκεντρωθούν, να αναδημοσιευτούν, να ανεβούν, να αναρτηθούν, να δημοσιευθούν, να κωδικοποιηθούν, να μεταφραστούν, να μεταδοθούν, να διανεμηθούν, να πωληθούν, αλλιώς εκμεταλλεύονται για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς την ρητή γραπτή ρητή άδεια.

Υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο, σας παρέχεται περιορισμένη άδεια για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και να λάβετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο αποκτήσατε κατάλληλη πρόσβαση αποκλειστικά για το προσωπικό σας, μη εμπορικό χρήση. Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρήθηκαν ρητώς στον ιστότοπο, το περιεχόμενο και τα σήματα.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε θα είναι αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται. (3) έχετε τη νομική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης. (4) δεν είστε ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία κατοικείτε. (5) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, script είτε με άλλο τρόπο. (6) δεν θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (7) η από μέρους σας χρήση του Ιστότοπου δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

Εάν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθές, ανακριβές, δεν είναι τρέχουσες ή ελλιπείς, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και κάθε χρήση της Ιστοσελίδας (ή οποιοδήποτε τμήμα της).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε, να απαιτήσουμε ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε εάν διαπιστώσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, οι δυνατότητες, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβείς, πλήρεις, αξιόπιστες, τρέχουσες ή απαλλαγμένες από άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και λεπτομέρειες του προϊόντα. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα είδη θα είναι διαθέσιμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές για όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές.

ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

- Θεώρηση

- Mastercard

- American Express

- Ανακαλύπτω

- Τραπεζικό έμβασμα

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώσετε άμεσα τα στοιχεία του λογαριασμού και της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο φόρος πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως θεωρείται ότι απαιτείται από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ.

Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν για τις αγορές σας και τυχόν ισχύοντα έξοδα αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον πάροχο πληρωμής που επιλέξατε για τυχόν τέτοια ποσά κατά την παραγγελία σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμα κι αν έχουμε ήδη ζητήσει ή λάβει πληρωμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία που γίνεται μέσω του Δικτυακού Τόπου. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράσαμε ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής ή / και εντολές που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται να τοποθετούνται από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Ελέγξτε μας Πολιτική επιστροφής και επιστροφής χρημάτων δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο πριν από την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αγορών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους διαθέτουμε την Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορική προσπάθεια εκτός από εκείνες που είναι ειδικά εγκεκριμένες ή εγκεκριμένες από εμάς.

Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε να μην:

 1. 1Συστηματικά ανακτήσετε δεδομένα ή άλλο περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε ή να μεταγλωττίσετε, άμεσα ή έμμεσα, συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
 2. 2Να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρηστών ή / και ηλεκτρονικών διευθύνσεων χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προτίμηματα.
 3. 3Χρησιμοποιήστε έναν αγοραστικό πράκτορα ή έναν πράκτορα αγορών για να πραγματοποιήσετε αγορές στην Ιστοσελίδα.
 4. 4Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία για να διαφημίσετε ή να προσφέρετε για πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
 5. 5Περπατήστε, απενεργοποιήστε ή παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή / και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτόν.
 6. 6Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένο σχεδιασμό ή σύνδεση με τον ιστότοπο.
 7. 7Πάρετε, εξαπατήσετε ή παραπλανήσετε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθετε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
 8. 8Να κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξης ή να υποβάλλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή παράπτωσης.
 9. 9Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιωνδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή συναφών εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
 10. 10Επηρεάστε, διαταράξτε ή δημιουργήστε υπερβολική επιβάρυνση στην Ιστοσελίδα ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με την Ιστοσελίδα.
 11. 11Προσπαθήστε να μιμηθείτε άλλο χρήστη ή άτομο ή να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη άλλου χρήστη.
 12. 12Πουλήστε ή μεταφέρετε με άλλο τρόπο το προφίλ σας.
 13. 13Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε πληροφορία αποκτήθηκε από τον ιστότοπο για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε ή να βλάψετε κάποιο άλλο άτομο.
 14. 14Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το Site ή / και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων ή εμπορική επιχείρηση.
 15. 15Αποσυνδέστε, αποσυναρμολογήστε, αποσυναρμολογήστε ή αναστρέψτε μηχανικά οποιοδήποτε από τα λογισμικά που περιλαμβάνουν ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο αποτελούν μέρος του Δικτυακού Τόπου.
 16. 16Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα του Δικτυακού Τόπου που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας.
 17. 17Τραυματίστε, ενοχλήστε, εκφοβίστε ή απειλήστε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους πράκτορές μας που εμπλέκονται στην παροχή οποιασδήποτε μερίδας του Δικτυακού Τόπου σε εσάς.
 18. 18Διαγράψτε την ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε περιεχόμενο.
 19. 19Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
 20. 20Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων και spamming (συνεχής αποστολή επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμβαίνει στην αδιάκοπη χρήση και απόλαυση οποιουδήποτε μέρους του Site ή τροποποιεί, υποβαθμίζει, διαταράσσει, μεταβάλλει ή παρεμποδίζει τη χρήση, τις λειτουργίες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του Δικτυακού Τόπου.
 21. 21Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε) οποιοδήποτε υλικό που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σαφών μορφών ανταλλαγής γραφικών (gifs), 1 × 1 εικονοστοιχείων, web bugs, cookies , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρονται ως "spyware" ή "παθητικοί μηχανισμοί συλλογής" ή "pcms").
 22. 22Εκτός από το ενδεχόμενο χρήσης της βασικής μηχανής αναζήτησης ή του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να εκκινήσετε, να αναπτύξετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιουδήποτε αράχνη, ρομπότ, cheat utility, scraper ή αναγνώστη χωρίς σύνδεση τη χρήση ή την εκκίνηση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης δέσμης ενεργειών ή άλλου λογισμικού.
 23. 23Η δυσφήμιση, η αμαύρωση ή η βλάβη κατά τη γνώμη μας, εμείς ή / και ο ιστότοπος.
 24. 24Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace ("Υποβολές") που παρέχετε σε εμάς δεν είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Θα έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θα έχουμε το δικαίωμα στην απεριόριστη χρήση και διάδοση αυτών των Υποβολών για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση σε εσάς. Παραιτείται από όλα τα ηθικά δικαιώματα για οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε τέτοιες Υποβολές είναι πρωτότυπες μαζί σας ή ότι έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε τέτοιες Υποβολές. Συμφωνείτε ότι δεν θα υπάρξει προσφυγή εναντίον μας για οποιαδήποτε εικαζόμενη ή πραγματική παραβίαση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας στις Υποβολές σας.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει (ή μπορεί να σας αποσταλεί μέσω της Ιστοσελίδας ή των Προσφορών Marketplace) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Τρίτοι ιστότοποι") καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχος, βίντεο , πληροφορίες, εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη ("Περιεχόμενο τρίτων"). Τέτοιοι ιστότοποι τρίτων μερών και περιεχόμενο τρίτου μέρους δεν ερευνώνται, δεν παρακολουθούνται ή δεν ελέγχονται για ακρίβεια, καταλληλότητα ή πληρότητα από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ιστότοπους τρίτων μερών που έχουν πρόσβαση μέσω του ιστότοπου ή οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτου μέρους δημοσιεύτηκε , διατίθεται μέσω ή εγκαθίσταται από τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή που περιέχονται στους ιστότοπους τρίτων μερών ή στο περιεχόμενο τρίτων. Η συμπερίληψη, η σύνδεση με ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων μερών ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτου μέρους δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση από εμάς. Εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν διέπονται πλέον. Θα πρέπει να ελέγξετε τους ισχύοντες όρους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, για οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο πλοηγείστε από τον Ιστότοπο ή σχετικά με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τον Ιστότοπο. Τυχόν αγορές που πραγματοποιείτε μέσω ιστότοπων τρίτων θα πραγματοποιούνται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του ισχύοντος τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε ιστότοπους τρίτων μερών και θα μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατήσετε αβλαβείς από τυχόν απώλειες που υπέστητε από εσάς ή βλάβη που προκλήθηκε σε εσάς που σχετίζεται με ή προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με ιστότοπους τρίτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να: (1) παρακολουθούμε τον ιστότοπο για παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. (2) να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα εναντίον οποιουδήποτε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, την αναφορά αυτού του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου, (3) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνούνται, να περιορίζουν την πρόσβαση, να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιούν (στο μέτρο του δυνατού τεχνολογικά εφικτό) οποιαδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιοδήποτε τμήμα τους. (4) κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από την Ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικά μεγάλα ή καθ 'οιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (5) κατά τα άλλα να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο με τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία μας και να διευκολύνει την εύρυθμη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου και των Προσφορών του Marketplace.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μας ενδιαφέρει το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Προσφορές Marketplace, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου που δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας ενημερώνουμε ότι ο ιστότοπος και οι προσφορές Marketplace φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στις Προσφορές Marketplace από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ασία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, τη χρήση ή την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από τους ισχύοντες νόμους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε μέσω του συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου, μεταφέρετε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμφωνείτε ρητά να μεταφέρετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, δεν αποδεχόμαστε εν γνώσει μας, δεν ζητούμε ή ζητούμε πληροφορίες από παιδιά ή εν γνώσει μας εμπορεύουμε παιδιά. Επομένως, σύμφωνα με τον Νόμο για την Προστασία της Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο των ΗΠΑ, εάν λάβουμε πραγματική γνώση ότι οποιοσδήποτε κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει προσωπικά στοιχεία χωρίς την απαιτούμενη και επαληθεύσιμη γονική συγκατάθεση, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες από τον Ιστότοπο όσο πιο γρήγορα είναι λογικά πρακτικό.

ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ Ή ΚΑΜΙΑ ΛΟΓΟ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, Ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΞΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ.

Εάν καταργήσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, σας απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα πλαστό ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου, ακόμη και αν μπορεί να ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της αστικής, ποινικής και αποτρεπτικής προσφυγής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να καταργήσουμε τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των προσφορών Marketplace χωρίς ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Site και οι προσφορές Marketplace θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αντιμετωπίσουμε υλικό, λογισμικό ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση σχετική με τον ιστότοπο, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να αναβαθμίσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή να τροποποιήσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Site ή το Marketplace Προσφορές ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις προσφορές Marketplace κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου διακοπής ή διακοπής του Δικτυακού Τόπου ή των Προσφορών του Marketplace. Τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα ερμηνευτεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρούμε και να υποστηρίζουμε την Ιστοσελίδα ή τις Προσφορές του Marketplace ή να παρέχουμε οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτές.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και των Προσφορών Marketplace διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Κολοράντο που ισχύουν για συμφωνίες που έχουν συναφθεί και πρέπει να εκτελούνται εξ ολοκλήρου εντός της Πολιτείας του Κολοράντο, ανεξάρτητα από τη σύγκρουση της αρχές του δικαίου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Δεσμευτική Διαιτησία

Εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι σε θέση να επιλύσουν μια διαφορά μέσω ανεπίσημων διαπραγματεύσεων, η διαφορά (εκτός από αυτές τις διαφορές που εξαιρούνται ρητά παρακάτω) θα επιλυθεί τελικά και αποκλειστικά με δεσμευτική διαιτησία. ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Η διαιτησία θα ξεκινήσει και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους Εμπορικούς Κανόνες Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας («AAA») και, όπου ενδείκνυται, τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες της AAA για Διαφορές που σχετίζονται με τους Καταναλωτές («Κανόνες καταναλωτών AAA»), και οι δύο είναι διαθέσιμοι στο Ιστοσελίδα AAA www.adr.org. Τα τέλη διαιτησίας και το μερίδιό σας στην αποζημίωση διαιτητών διέπονται από τους κανόνες καταναλωτών AAA και, όπου ενδείκνυται, περιορίζονται από τους κανόνες καταναλωτών AAA. Η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως, μέσω της υποβολής εγγράφων, μέσω τηλεφώνου ή μέσω διαδικτύου. Ο διαιτητής θα λάβει μια απόφαση γραπτώς, αλλά δεν χρειάζεται να παράσχει αιτιολογία, εκτός εάν ζητηθεί από κανένα από τα μέρη. Ο διαιτητής πρέπει να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και οποιοδήποτε βραβείο μπορεί να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν το πράξει. Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες κανόνες AAA ή την ισχύουσα νομοθεσία, η διαιτησία θα πραγματοποιηθεί στην κομητεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, τα Μέρη μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να υποχρεώσουν τη διαιτησία, να αναστείλουν τη διαδικασία εν αναμονή της διαιτησίας, ή να επιβεβαιώσουν, να τροποποιήσουν, να εκκενώσουν ή να κρίνουν την απόφαση που έλαβε ο διαιτητής.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο, μια Διαφορά προχωρά σε δικαστήριο και όχι σε διαιτησία, η Διαφορά θα κινείται ή θα διώκεται στα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Κομητεία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κολοράντο και τα Μέρη συναινούν και παραιτούνται από όλες τις άμυνες της έλλειψης προσωπικών δικαιοδοσία, και φόρουμ μη βολικά σε σχέση με τον τόπο και τη δικαιοδοσία σε τέτοια πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών και το Uniform Act Transaction Information Act (UCITA) εξαιρούνται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Σε καμία περίπτωση καμία Διαφορά που ασκείται από οποιοδήποτε Μέρος που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο στον Ιστότοπο θα ξεκινήσει περισσότερο από ένα (1) έτη μετά την ανάδειξη της αιτίας της δράσης. Εάν αυτή η διάταξη διαπιστωθεί ότι είναι παράνομη ή ανεφάρμοστη, κανένα από τα μέρη δεν θα επιλέξει να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα αυτής της διάταξης που θεωρείται παράνομη ή μη εκτελεστή και η εν λόγω διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας εντός των δικαστηρίων που αναφέρονται ανωτέρω δικαιοδοσία, και τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου.

περιορισμοί

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία περιορίζεται στην διαφορά μεταξύ των μερών χωριστά. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία να διαιτητεύεται οποιαδήποτε διαφορά βάσει κατηγορίας δράσης ή να χρησιμοποιείται διαδικασία κατηγορηματικής δράσης, και (γ) δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε διαφορά να ασκείται με την υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα εκ μέρους του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Εξαιρέσεις από τη Διαιτησία

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφορές δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις περί δεσμευτικής διαιτησίας: (α) Οποιεσδήποτε Διαφορές που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν, ή σχετικά με το κύρος, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Συμβαλλόμενου Μέρους. (β) οποιαδήποτε Διαφορά που σχετίζεται με, ή προκύπτει από, ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, εισβολή στην ιδιωτική ζωή ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, και (γ) οποιαδήποτε απαίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτή η διάταξη είναι παράνομη ή μη εκτελεστή, τότε κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα επιλέξει να διαιτητεύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει στο τμήμα της παρούσας διάταξης που κρίθηκε παράνομη ή μη εκτελεστή και η εν λόγω διαφορά αποφασίζεται από αρμόδιο δικαστήριο στα δικαστήρια που αναφέρονται και τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδέχεται να σχετίζονται με τις προσφορές Marketplace, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των τιμών, της διαθεσιμότητας και των διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ιστότοπος παρέχεται σε AS-IS και ως διαθέσιμη βάση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΑΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Εμείς δεν κάνουν καμία ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΘΑ αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε (1) ΛΑΘΗ, ΤΑ ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, ( 2) ΑΤΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή / ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (5) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΙΟΥΣΕΣ, ΤΡΟΪΑΝΝΑ ΑΓΟΡΙΑ Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Ή / 6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ, ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Εμείς δεν εγγυάται ούτε εγκρίνει, ΕΓΓΥΗΣΗ, ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία διαφήμισης ή προσφέρονται από έναν ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΔΕΣΜΟ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΚΙΝΗΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ banner ή Άλλα Διαφήμισης, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΕΙΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΜΕΙΣ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας, των συνεργατών μας και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων μας, από και ενάντια σε οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ευθύνη, αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγόρων «αμοιβές και έξοδα, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή προκύπτουν από: (1) χρήση του Ιστότοπου · (2) παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης. (3) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεών σας και των εγγυήσεων που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. (4) παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας · ή (5) οποιαδήποτε εμφανή βλαβερή πράξη προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω της Ιστοσελίδας. Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε ζητήματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, με την υπεράσπιση αυτών των αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις ενημερωθείτε.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Θα διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στην Ιστοσελίδα για σκοπούς διαχείρισης της απόδοσης της Ιστοσελίδας, καθώς και δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από εσάς. Παρόλο που πραγματοποιούμε τακτικές εφεδρικές αντιγραφές δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχετε αναλάβει με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη έναντι εσάς για τυχόν απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και με αυτό παραιτούμε από κάθε δικαίωμα αντίδρασης εναντίον μας που προκύπτει από οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, συναλλαγές και υπογραφές

Η επίσκεψη στον ιστότοπο, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων αποτελούν ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον Ιστότοπο, ικανοποιούν κάθε νόμιμη απαίτηση για γραπτή επικοινωνία. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. Με την παρούσα παραιτείστε από οποιαδήποτε δικαιώματα ή απαιτήσεις βάσει οποιουδήποτε καταστατικού, κανονισμών, κανόνων, κανονισμών ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτούν πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από ηλεκτρονικά μέσα.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Εάν κάποια καταγγελία μαζί μας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Υποστήριξης Καταγγελίας της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Καταναλωτή του Τμήματος Καταναλωτών της Καλιφόρνιας γραπτώς στο 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Καλιφόρνια 95834 ή τηλεφωνικώς στα (800) 952-5210 ή (916) 445-1254.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς στον Ιστότοπο ή σε σχέση με τον Ιστότοπο αποτελούν την πλήρη συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν λειτουργεί ως παραίτηση από το δικαίωμα ή τη διάταξη. Αυτοί οι Όροι Χρήσης λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να αναθέσουμε οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδράνεια που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μας. Εάν κάποια διάταξη ή μέρος μιας διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ότι είναι παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω διάταξη ή τμήμα της διάταξης θεωρείται αποσυνδεδεμένη από τους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε εναπομενόντων προμήθειες. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση ή σχέση αντιπροσωπείας που δημιουργείται μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Όρων Χρήσης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν θα ερμηνευτούν εναντίον μας, επειδή τα έχετε συντάξει. Με το παρόν παραιτείστε από οποιαδήποτε και οποιαδήποτε προστασία μπορείτε να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Όρων Χρήσης και την έλλειψη υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για να επιλύσετε μια καταγγελία σχετικά με την Ιστοσελίδα ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Applied Physics Α.Ε.  

400 Ν County Road 2 ανατολικά  

Monte Vista, CO 81144   

United States   

Τηλέφωνο: 720-635-3931  

sales@archive.appliedphysicsusa.com