Κρύο αποστειρωτικό Actril

Το Actril Cold Sterilant είναι ένα απολυμαντικό εγγεγραμμένο στην EPA των ΗΠΑ και έχει ένα ευρύ φάσμα ισχυρισμών απολύμανσης. Το Actril Cold Sterilant χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και καθαρών δωματίων. Αυτό το τεχνικό λευκό βιβλίο εξετάζει τη χρήση του Actril Cold Sterilant σε περιβάλλον φαρμακευτικής παραγωγής που συμμορφώνεται με το USP-NF <1072>: Απολυμαντικά και Αντισηπτικά.

Μεταφράζω "