Το AP100 LN2 Ultrapure Fogger παρέχει έξοδοι σωλήνα ομίχλης 4 για συνολικά 15.5 κυβικά μέτρα υπέρμετρη ομίχλη και πόδια 30-40 οπτικής ομίχλης.

Το AP100 LN2 Ultrapure Fogger παρέχει έξοδοι σωλήνα ομίχλης 4 για συνολικά 15.5 κυβικά μέτρα υπέρμετρη ομίχλη και πόδια 30-40 οπτικής ομίχλης.

Μεταφράζω "