Σύστημα Mini-Dry Fog | https://appliedphysicsusa.com/

Το σύστημα Minncare Mini Dry Fog παρέχει μια εύχρηστη, υψηλής τεχνολογίας λύση για ομίχλη περιορισμένης έκτασης

Μεταφράζω "