Επικοινωνία AP:

Tel #: (719) 428-4042, Cel #: 303-999-6837

Skype: ap-jturner

Applied Physics, Inc

400 N County Road 2 East, Monte Vista, CO 81144 ΗΠΑ

Επιλογές Wafer

Μέγεθος βάσης
75mm, 100mm, 90mm, 150mm, 200mm, 300mm
Κατά προσέγγιση υπολογισμός SiO2
2500 για Spot Dep; 5000, 10000, 20000 για πλήρες φάκελο
Πιστοποίηση
Deps είναι NIST Traceable, πιστοποιητικό μεγέθους που περιλαμβάνεται
Υλικό υποστρώματος
Πρωτεύον πυρίτιο, πετσέτα φιλμ πελάτη, μάσκα κενών 150mm
SiO2 Μεγέθη
Το SC αναφέρεται σε μεγέθη SurfCal. * μεγέθη κοντά στα πρότυπα NIST SRM
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 40nm: 40 nm ± 1 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 50nm: 46 nm ± 2 nm
SC7nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 47 nm ± 4 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 60nm: 60 nm ± 4 nm
SC64nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 64 nm ± 3 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 70nm: 70 nm ± 3 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 80nm: 81 nm ± 3 nm
SC83nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 83 nm ± 4 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 92nm: 92 nm ± 3 nm
SC92nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 92 nm ± 4 nm
* Πιστοποιημένη μέση κορυφή 100nm: 100 nm ± 3 nm
SC100nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 100 nm ± 3 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 90nm: 90 nm ± 3 nm
SC126nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 126 nm ± 3 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 150nm: 147 nm ± 3 nm
SC155nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 155 nm ± 3 nm
SC202nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 202 nm ± 4 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 200nm: 203 nm ± 5 nm
SC204nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 204 nm ± 4 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 216nm: 216 nm ± 4 nm
SC220nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 220 nm ± 3nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 240nm: 240 nm ± 5 nm
* Πιστοποιημένη μέση κορυφή 269nm: 269 nm ± 5 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 300nm: 296 nm ± 6 nm
SC304nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 304 nm ± 4 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 350nm: 350 nm ± 6 nm
SC360nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 360 nm ± 5 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 400nm: 400 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 450nm: 453 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 495nm: 496 nm ± 8 nm
SC498nm, πιστοποιημένη μέση κορυφή SurfCal 498 nm ± 6nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 500nm: 498 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 565nm: 565 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 600nm: 600 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 700nm: 707 nm ± 9 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 800nm: 799 nm ± 9 nm
802nm SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 802 nm ± 9 nm
809nm SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 809 nm ± 6 nm
Πιστοποιημένη μέση κορυφή 900nm: 903 nm ± 12 nm
994nm Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 994 nm ± 21 nm
1um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.019 μm ± 0.015 μm
1.1um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.101 μm ± 0.017 μm
1.1um SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.112 μm ± 0.011 μm
1.4um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.361 μm ± 0.015 μm
1.6um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.587 μm ± 0.018 μm
1.6um SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.59 μm ± 0.016 μm
1.8um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.745 μm ± 0.022 μm
2um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 1.999 μm ± 0.020 μm
2um SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 2.01 μm ± 0.019 μm
2.5um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 2.504 μm ± 0.027 μm
3um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 3.002 μm ± 0.019 μm
3um SurfCal Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 3.04 μm ± 0.026 μm
4um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 4.000 μm ± 0.043 μm
5um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 4.993 μm ± 0.040 μm
6um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 6.007 μm ± 0.040 μm
7um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 6.982 μm ± 0.045 μm
8um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 7.979 μm ± 0.075 μm
9um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 8.956 μm ± 0.082 μm
10um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 10.00 μm ± 0.08 μm
12um Πιστοποιημένη Μέση Κορυφή 12.01 μm ± 0.11 μm
Μεταφράζω "