Υπερηχητικός

Καθαριστές νεροχύτη, DI Water Foggers, Εμπορικοί υπερηχητικοί ομίχλη για την απεικόνιση της ροής αέρα και των αναταράξεων

Μεταφράζω "