βοηθητικό πρόγραμμα fogger

Ομίχλη Cleanroom και Utility που χρησιμοποιούν DI Water που χρησιμοποιείται ως οπτικοποιητής ροής αέρα

Μεταφράζω "