Τα καθαριστικά foggers και τα DI Foggers χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση της ροής του αέρα και των αναταράξεων σε καθαρές αίθουσες