Εικ. 1. Το γραφένιο είναι ένα δισδιάστατο δομικό στοιχείο για υλικά με βάση τον άνθρακα. Μπορεί να τυλιχτεί σε 2D buckyballs, να τυλιχτεί σε νανοσωλήνες 0D ή να στοιβαχτεί σε 1D γραφίτη. Η εικόνα αναπαράγεται με άδεια από το Nature Mater., 3, 6 (184).

Εικ. 1. Το γραφένιο είναι ένα δισδιάστατο δομικό στοιχείο για υλικά με βάση τον άνθρακα. Μπορεί να τυλιχτεί σε 2D buckyballs, να τυλιχτεί σε νανοσωλήνες 0D ή να στοιβαχτεί σε 1D
γραφίτης. Η εικόνα αναπαράγεται με άδεια από το Nature Mater., 6, 184 (2007).

Μεταφράζω "