Εικ. 2α. (i) Μία από τις πρώτες φωτογραφίες απομονωμένου γραφενίου. Χρησιμοποίησαν την απλή τεχνική του σχίσματος στρωμάτων από μια επιφάνεια γραφίτη (που ονομάζεται απολέπιση) χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. Ευγενική προσφορά του http://physicsweb.org. (ii) Εικόνα ηλεκτρονικής μικρογράφου σάρωσης υψηλής ανάλυσης γραφενίου. Αναπαράγεται με άδεια από το Physics World, Νοέμβριος 2006, σελ. 1. (iii) Ατομική ανάλυση των στρωμάτων γραφίτη που εξάγονται με τη χρήση της μεθόδου απολέπισης. Αναπαράγεται με άδεια από το Nature Mater., 6, 185 (2007).

Εικ. 2α. (i) Μία από τις πρώτες φωτογραφίες απομονωμένου γραφενίου. Χρησιμοποίησαν
η απλή τεχνική σχίσεως στρωμάτων από επιφάνεια γραφίτη (ονομάζεται ως
απολέπιση) χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία. Ευγενική προσφορά του http://physicsweb.org. (ii) Υψηλό
Ηλεκτρονική μικρογραφία εικόνας σάρωσης ανάλυσης γραφενίου. Αναπαράγεται
με άδεια από Physics World, Νοέμβριος 2006, σελ. 1. (iii) Ατομική ανάλυση
γραφικών στρωμάτων που εξήχθησαν με τη μέθοδο της απολέπισης. Αναπαράγεται με
άδεια από το Nature Mater., 6, 185 (2007).

Μεταφράζω "