Οι κλιμακούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι επενδύσεις Ε&Α ενδέχεται να εμποδίσουν την περαιτέρω καινοτομία

Οι κλιμακούμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις και οι επενδύσεις Ε&Α ενδέχεται να εμποδίσουν την περαιτέρω καινοτομία

Μεταφράζω "