Τα νέα υλικά έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να προωθήσουν την τεχνολογία επόμενης γενιάς που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της καινοτομίας

Τα νέα υλικά έχουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να προωθήσουν την τεχνολογία επόμενης γενιάς που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της καινοτομίας

Μεταφράζω "