Η συνολική επισκευήσιμη αγορά ηλεκτρονικών ειδών με βάση το γραφένιο υπολογίζεται σε ~ 190 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη ζήτηση για εφαρμογές υψηλής απόδοσης

Η συνολική επισκευήσιμη αγορά ηλεκτρονικών ειδών με βάση το γραφένιο υπολογίζεται σε ~ 190 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση τη ζήτηση για εφαρμογές υψηλής απόδοσης

Μεταφράζω "