Μετρητής σωματιδίων λέιζερ, φορητός μετρητής σωματιδίων, μετρητής υγρών σωματιδίων

Ένας μετρητής σωματιδίων λέιζερ χρησιμοποιείται συχνότερα σε μια μελέτη μόλυνσης σωματιδίων αερολύματος με δειγματοληψία του ρεύματος αερολύματος, φωτίζοντας σωματίδια που διέρχονται μέσω του ρεύματος αερολύματος, ανιχνεύοντας την ένταση του φωτός και μετρώντας την ένταση του φωτός ως διάμετρο σωματιδίων από 1 νανομέτρο έως 100 μικρά. Η ακρίβεια του μετρητή σωματιδίων βασίζεται στη βαθμονόμηση μεγέθους NIST του μετρητή σωματιδίων λέιζερ.

Μεταφράζω "