Αποστειρώνοντας τον ομίχλη

The product is called AMBUstat. It uses a small fogger to create a mist with a solution that consists of water, peracetic acid, and hydrogen peroxide.

Εμφάνιση 1-9 13 των αποτελεσμάτων