ρυθμιζόμενη ένταση ομίχλης και ασύρματο τηλεχειριστήριο. Παρέχουμε υπερκαθαρές ομίχλη LN2 και υπερήχους

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα

Μεταφράζω "