χαμηλότερος όγκος ομίχλης CRF2 και CRF4, φορητές συσκευές ομίχλης καθαρού χώρου. Και οι δύο χρησιμοποιούν μετατροπείς υπερήχων για την παραγωγή καθαρής ομίχλης

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2

Μεταφράζω "