Έλεγχος, παρακολούθηση και περιορισμός ανάλογα με τις ανάγκες και χωρίς βοηθητική ενέργεια. Χαρακτηριστικά. Ρυθμίζει και παρακολουθεί τη θερμοκρασία των υγρών σε λουτρά, δοχείο

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 5

Μεταφράζω "