Περιγραφή

PSI σφαιρίδια, 1.0 micron, όγκος φιάλης 15 ml, σφαιρίδια Latex πολυστυρενίου, πιστοποιητικό βαθμονόμησης NIST, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους που συμπεριλαμβάνεται από Applied Physics Inc.PSL σφαίρες, 1.0 micron, όγκος φιάλης 15ml, Latex σφαιρίδια πολυστυρενίου, NIST Traceable, Inc.