προϊόντα Αναζήτηση
Κατηγορίες Προϊόντων

PSL σφαίρες, 115 Micron, όγκος φιάλης 15ml, σφαιρίδια πολυστερίνης Latex, ανιχνεύσιμο NIST, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους συμπεριλαμβανόμενο

PSL Spheres, 115 Micron, όγκος φιάλης 15 ml, σφαιρίδια από πολυστυρένιο λατέξ, NIST Traceable, Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους από Applied Physics Inc.PSL Spheres, 115 Micron, όγκος φιάλης 15 ml, σφαιρίδια από πολυστυρένιο λατέξ, NIST Traceable, Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους από Applied Physics Α.Ε.

Μεταφράζω "