προϊόντα Αναζήτηση
Κατηγορίες Προϊόντων

PSL σφαίρες, 9.0 Micron, όγκος φιάλης 15ml, σφαιρίδια πολυστερίνης Latex, ανιχνεύσιμο NIST, πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους συμπεριλαμβανόμενο

PSL Spheres, 9.0 Micron, όγκος φιάλης 15 ml, σφαιρίδια από πολυστυρένιο λατέξ, NIST Traceable, Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους από Applied Physics Inc.PSL Spheres, 9.0 Micron, όγκος φιάλης 15 ml, σφαιρίδια από πολυστυρένιο λατέξ, NIST Traceable, Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης μεγέθους από Applied Physics Α.Ε.

Μεταφράζω "