Επιτόπου εναπόθεση

σφαιρίδια από λατέξ πολυστυρενίου

Μεταφράζω "