η απολύμανση είναι μια διαδικασία που στοχεύει στη θανάτωση και την εξάλειψη των βακτηρίων, των μικροβίων, των παθογόνων και των μη παθογόνων μικροοργανισμών

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 7

Μεταφράζω "